dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
N15 เที่ยวแพร่ แอ่วน่าน By Siamtogo 3D2Nicon  


รหัส : N15
ราคาปกติ :  5,599.00      
ราคาพิเศษ :  4,999.00
ไฟล์เอกสาร : n15.pdf
รายละเอียดย่อ :
*หอศิลป์ริมน่าน
*อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
*ถนนคนเดินน่าน
*ดอยเสมอดาว
*ผาชู้
*เสาดินนาน้อย
*คอกเสือ
*แพร่
*วัดพระธาตุช่อแฮ
*แพะเมืองผี
*วัดภูมินทร์
*วัดมิ่งเมือง
*ศาลหลักเมือง
*วัดพระธาตุแช่แห้ง
รายละเอียดทั้งหมด :

N15 เที่ยวแพร่ แอ่วน่าน By Siamtogo 3D2N

เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ออกเดินทางทุกวัน

---เริ่มต้นที่น่าน---

ราคาโปรโมชั่น! เพียง 4,999 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!

หอศิลป์ริมน่าน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ถนนคนเดินน่าน - ดอยเสมอดาว
ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - คอกเสือ - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี
วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง

วันแรก น่านเหนือ – หอศิลป์ริมน่าน – วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล – ฟาร์มเห็ด
ลำดวนผ้าทอ - เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ - วัดภูเก็ต - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือโบราณบนภูเขา - ถนนคนเดินน่าน

09.00 น.    เจ้าหน้าที่ Siamtogo รอรับลูกค้าที่สนามบินน่าน / บขส. / สถานีรถไฟ และออกเดินทางไปน่านเหนือ
09.30 น.    เดินทางถึง หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักในศิลปะ สร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
10.30 น.    เดินทางถึง วัดหนองบัว (ชุมชนไทลื้อ) อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออันสงบร่มเย็น ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารเรียบง่าย สิ่งที่น่าสนใจคือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัย นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามี คุณค่าทางศิลปะและ ความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน
11.30 น.    เดินทางถึง วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้
12.00 น.    เดินทางถึง ฟาร์มเห็ดออแกนิค 
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้าน... (มื้อที่ 1)
14.00 น.    เดินทางถึง ลำดวนผ้าทอ เลือกซื้อผ้าทอน่านที่เป็นเอกลักษณ์ และเดินทางต่อไปยัง เครื่องเงินดอยซิลเวอร์
15.00 น.    เดินทางถึง วัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่น คือระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนา พร้อมด้วยฉากหลั เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
15.30 น.    เดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แวะถ่ายภาพบรรยากาศจุดชมวิว 1715 ชม บ่อเกลือโบราณบนภูเขา
16.30 น.    เดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินน่าน ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก รพีพงศ์ รีสอร์ท น่านไท

วันที่สอง  น่านใต้ - ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - คอกเสือ - อุทยานขุนสถาน
แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี - พระธาตุอินแขวนจำลอง – บ้านประทับใจ
บ้านวงค์บุรี - น่าน - ถนนคนเดินน่าน

04.30 น.    เดินทางไปน่านใต้ ชมวิวหมอกยามเช้าและพระอาทิตย์ขึ้น ที่ ดอยเสมอดาว และเดินทางต่อไปยัง ผาชู้ ในฤดูหนาว สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้จากยอดผาชู้ และเมื่อหมอกจางลง จะมองเห็นลำน้ำน่าน ทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลายผืนป่าผาชู้
06.30 น.    เดินทางถึง เสาดินนาน้อย และคอกเสือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตา เสาดินนาน้อยมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่างๆ กันไป คอกเสือ เป็นแอ่งลึกจากเนินดินด้านบนมีทางลงไปชมปฎิมากรรมดินที่อยู่ด้านล่าง เมื่อลงไปจะพบว่าบริเวณรอบๆ มีลักษณะเป็นหุบผาเป็นฉากม่านขนาดใหญ่มีริ้วลายเป็นร่องยาว
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ อ.นาน้อย (มื้อที่ 3)
09.00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ระหว่างทางไปอุทยานฯมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมถึงทะเลหมอกอลังการให้ได้ชม โดยเฉพาะหากมาท่องเที่ยว ในฤดูฝนจะสามารถพบเห็นทะเลหมอกได้มากกว่าฤดูอื่น ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ตอนเย็นจะได้สัมผัสท้องฟ้าที่สวยงามมาก
10.30 น.    ออกเดินทางต่อไปยัง จ.แพร่ เที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้าน... (มื้อที่ 4)
13.30 น.    เดินทางถึง วัดพระธาตุช่อแฮ (คนที่เกิดปีเสือ) เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาแพร่
14.00 น.    เดินทางถึง วนอุทยานแพะเมืองผี เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา
14.30 น.    เดินทางถึง พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอนอกจากจะได้สักการบูชาพระธาตุแล้วยังจะได้สัมผัสองค์พระผุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และวัดนี้ยังตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย มาไหว้พระขอพรและจะได้สูดอากาศชั้นดี ช่วยชาร์จพลังชีวิต
15.00 น.    เดินทางถึง บ้านประทับใจ หรือ บ้านเสาร้อยต้น ตั้งอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ โดยมีคุณพ่อกิจจา เจ้าของบ้าน เป็นผู้ออกแบบแปลนและตกแต่งบ้านด้วยตัวท่านเอง มีการปลูกสร้าง ต่อเติมมาเรื่อยๆ โดยใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ ตั้งเป็นเสาบ้านจำนวน 130 ต้น
15.30 น.    เดินทางถึง คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี อาคารสีชมพูโดดเด่นอายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถา เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย เพื่อเป็นของกำนัลในการเสกสมรส ระหว่างเจ้าสุนันตา ผู้เป็นบุตรีเจ้าบุรีรัตน์ และหลวงพงษ์พิบูลย์ คุ้มหลังนี้อาคารแบบไทยผสมยุโรปสีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีโปรดของแม่เจ้าบัวถา เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรป ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุลายขนมปังขิง
16.00 น.    ออกเดินทางกลับ จ.น่าน
17.30 น.    เดินทางถึง ถนนคนเดินน่าน อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น ที่ ร้าน... (มื้อที่ 5)
เข้าสู่ที่พัก รพีพงศ์ รีสอร์ท น่านไท

วันที่สาม  ใส่บาตรเช้า - วัดภูมินทร์ - วัดช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง
วัดสวนตาล - วัดศรีพันต้น - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โฮงเจ้าฟองคำ
วัดพระธาตุแช่แห้ง -  วัดพระธาตุเขาน้อย - แวะซื้อของฝาก - น่าน

06.00 น.    ร่วมใส่บาตรยามเช้า เดินเที่ยวตลาดเช้าดูวิถีชุมชนน่าน
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ รีสอร์ท (มื้อที่ 6) 
09.00 น.    ออกเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา มีความวิจิตรงดงามมาก จุดเด่นคือ ภาพกระซิบรักปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมาก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์
09.30 น.    เดินทางถึง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ
10.00 น.    เดินทางถึง วัดมิ่งเมือง และศาลหลักเมือง เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน
10.30 น.    เดินทางต่อไปยัง วัดสวนตาล และวัดศรีพันต้น
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้าน... (มื้อที่ 7)
13.00 น.    เดินทางถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดูงาช้างดำที่เป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของจ.น่าน
13.30 น.    เดินทางถึง โฮงเจ้าฟองคำ สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา บ้านอายุเกือบ 200 ปี เป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62 คำว่า “โฮง” เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท
14.00 น.    เดินทางถึง วัดพระธาตุแช่แห้ง (คนที่เกิดปีเถาะ) สำหรับคนที่เกิดปีเถาะต้องมากราบไหว้ให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต
14.30 น.    ชมวิวเมืองน่าน ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
15.00 น.    แวะซื้อของฝาก และร้านกาแฟ
15.40 น.    เจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะกลับ ที่ สนามบินน่าน / บขส. / สถานีรถไฟ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียม
กล้องถ่ายรูป / หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด / รองเท้าสวมใส่สบาย / ยาประจำตัว ฯล

ราคาท่านละ 5,999 บาท/ท่าน

(เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (Hyundai) ตลอดทริปที่น่าน-แพร่
 • ที่พักที่ รพีพงศ์ รีสอร์ท น่านไท 2 คืน
 • อาหารตามรายการ 7 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ Siamtogo อำนวยความสะดวกตลอดทริป
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท และวงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ฟรี!! ก๋วยสลาก 200 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน / บขส. / รถไฟ กรุงเทพฯ-น่าน (ไป-กลับ)
 • ค่ากิจกรรมชุมชนต่างๆ
 •     *สปาชุมไก่
      *นั่งรถรางเที่ยวกลางคืน 200 บาท/ท่าน
      *นั่งเกวียน
      *วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน (สมุนไพร)
      *ชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง
      *เตาเผาโบราณ จ่ามนัส
      *ค่าทำสวยดอก 50 บาท/ท่าน ที่โฮงเจ้าฟองคำ
      *ค่าทำตุงค่าคิง (สะเดาะเคราะห์แบบล้านนา) 200 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ   
 • ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :