dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
CST6 ตะรุเตา หลีเป๊ะ ปะการัง 7 สี 5D2N (รถบัส)icon  

รหัส : CST6
ราคาปกติ :  12,200.00      
ราคาพิเศษ :  9,200.00
ไฟล์เอกสาร : cst6.pdf
รายละเอียดย่อ :
*เกาะตะรุเตา
*เจ้าพ่อตะรุเตา
*เกาะไข่
*เกาะดง (เกาะหินซ้อน)
*เกาะไผ่
*เกาะรอกวย
*เกาะน้ำผึ้ง
*พระธาตุไชยา
รายละเอียดทั้งหมด :

CST6 ตะรุเตา หลีเป๊ะ ปะการัง 7 สี 5D2N (รถบัส)

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ/รถตู้

เดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2563

ราคาโปรโมชั่น! 9,200 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!

เกาะตะรุเตา – เจ้าพ่อตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะดง (เกาะหินซ้อน)
เกาะไผ่ – เกาะรอกวย – เกาะน้ำผึ้ง - พระธาตุไชยา

วันแรก     กรุงเทพฯ - ตรัง

17.00 น.    พร้อมกัน ณ สวนลุมพินี เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยอำนวยความสะดวก สัมภาระแก่สมาชิก
17.30 น.    ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ฟังเรื่องราวจากมัคคุเทศก์  
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ (1) (เซทเมนู) (พักค้างคืนบนรถ)

วันที่สอง   ตรัง - สตูล -  ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เต้าพ่อตะรุเตา - เกาะไข่

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ ณ จังหวัดตรัง
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (2) ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
08.00 น.     เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดตรัง 
10.00 น.     จากนั้น...นำคณะลงเรือ Speed Boat นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะตะรุเตา
11.30 น.     เดินทางถึง เกาะตะรุเตา สถานกักกันนักโทษอดีต นำท่านสักการะ เจ้าพ่อตะรุเตา เป็นสิริมงคลจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ กับวิวแบบพานอราม่า 
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ (3)
บ่าย            เดินทางสู่ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะกลาง อยู่ ระหว่างเกาะอาดัง และ เกาะตะรุเตา มี เกาะไข่ เป็นหลักเป็นเกาะเล็กๆ กลางมหาสมุทรที่มีความงามแปลกตา หาดทรายขาวละเอียด มีซุ้มประตูแห่งความรัก ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของหิน จุดเด่นรอบเกาะคือ น้ำทะเลสีครามสวย เราจะปล่อยเวลาท่านได้พบกับความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้ว มุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะแห่งความฝันบนเกาะเป็นแนวชายหาดโค้ง มีคลองเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากการทับถมของทราย เป็นบริเวณที่งามหาดทรายขาว ตัดกับน้ำทะเลสีครามบริเวณนี้เรียกว่าแหลมสนมีแนวสนเรียงราย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลกันอย่างจุใจ ชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น 
19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย
ที่พัก          วารินทร์ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ (ห้องปรับอากาศ 2-3 ท่าน)

วันที่สาม  หมู่เกาะตะรุเตา – เกาะดง (เกาะหินซ้อน) – เกาะไผ่ – เกาะรอกวย – เกาะน้ำผึ้ง

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหารให้ท่านเตรียมพร้อมสำหรับการดำน้ำ เตรียมตัวพบกับโลกอันสวยงามตลอดทั้งวัน
08.00 น.     นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะดง ที่มีหินสองก้อน ตั้งซ้อนกันอยู่ได้อย่างแปลกตา ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่ทีมงานค้นพบความสวยงาม ดาวขนนก ซึ่งเราขอรับประกันว่าท่านจะไม่ผิดหวัง บริเวณนี้เป็นแหล่งกุ้งมังกรแล้วอ้อมเดินทางสู่ เกาะไผ่ เป็นแนวปะการังที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ ฝูงปลาแหวกว่ายไปมาหน้าดูเป็นที่สุด ถัดเข้าไปเป็นแนวปะการังใบปลิกที่หนาแน่น นั่งเรือเล็กขึ้นชายหาดที่ไม่มีรอยเท้าผู้คนเลยนอกจากพวกเราเท่านั้น ชายหาดสีขาวยาวเหยียด เม็ดทรายระเอียดยิบ น้ำใสสะอาดทั่วทั้งอ่าวราวน้ำในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่  จุดนี้เป็นจุดที่ธรรมชาติยังดำรงอยู่เต็มเปี่ยมอย่างหาที่อื่นไม่ได้  ธรรมชาติยังดำรงอยู่อย่างที่หาที่อื่นไม่ได้
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บริเวณอ่าวลิง (6)
บ่าย            เดินทางสู่ เกาะรอกวย และ เกาะน้ำผึ้ง ให้ท่านได้ชมปะการังที่มีความงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้ เดินทางถึง เกาะหินงาม  เกาะเล็กๆ ที่เลื่องชื่อไปทั่วประเทศ หินสีดำกลมมนตลอดแนวชายหาดเป็นที่ฉงน และน่าอัศจรรย์ใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นความงามที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้รอบๆ เกาะเป็นแนวเกาะปะการังน้ำตื้นที่งามอีกแห่งหนึ่ง ความงามเช่นนี้ต้องค่อยๆ ดื่มด่ำ  แล้วซึมซับแล้วเราจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ชม ร่องน้ำจาบัง ร่องน้ำที่มีความงดงามที่สุดของหมู่เกาะนี้เพราะกลางร่องน้ำซึ่งกระแสน้ำพัดมีโขดหินประมาณ 3-4 ก้อนตั้งอยู่ระดับประมาณ 15-20 ฟุตมีเกาะปะการังสีลูกกวาดสวยสะดุดตาขึ้นแน่นไปทั้งก้อน เป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อประดับน่านน้ำนี้ เดินทางสู่ เกาะราวี เกาะใหญ่ที่อยู่เคียงคู่กับ เกาะอาดัง เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ แต่น้อยคนนักที่จะเดินทางไปถึง เป็นสิ่งที่เราพยายามนำทุกท่านสู่สิ่งที่ดีที่สุด
18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (7) หลังอาหารนำท่านเดินสู่ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม 
ที่พัก          วารินทร์ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ (ห้องปรับอากาศ 2-3 ท่าน)

วันที่สี่    หมูเกาะตะรุเตา - ท่าเรือปากบารา - สุราษฎร์ธานี - พระธาตุไชยา

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (8) 
09.00 น.     อำลาที่พัก แล้วเก็บสัมภาระเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น.     เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา ให้ท่านได้ถ่ายรูปก่อนเดินทางกลับ
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (9)
บ่าย            นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสุราษฎร์ธานี ณ วัดพระธาตุไชยา ซื้อของฝากไข่เค็มตามอัธยาศัย 
19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ พลับพลาซีฟู๊ด (10) แล้วเดินทางกลับ

วันที่ห้า    กรุงเทพมหานคร

07.00 น.     ถึงกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียม
กล้องถ่ายรูป / หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด / รองเท้าสวมใส่สบาย / ยาประจำตัว ฯลฯ

กำหนดเดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2563

ราคาท่านละ 9,200 บาท

(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

(ไม่มีราคาเด็ก)

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ 
 •  เรือท่องเที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา
 •  อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 •  ที่พัก เกาะหลีเป๊ะ พัก วารินทร์ รีสอร์ท 2 คืน (ปรับอากาศ 2-3 ท่าน)  
 •  วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท, วงเงินอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 •  มัคคุเทศก์ และผู้ช่วย 
 •  ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                  
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ 500 บาท ต่อ1 ท่าน ต่อทริป

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :