ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 4 รายการ

 view
รหัส : TW06
TW06 ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟ อาลีซาน 5D
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
ขึ้นตึก ไทเป 101 (รวมบัตรแล้ว)
อุทยานเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง
บินหรู อยู่สบายพักโรงแรมระดับ 4 ดาว
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษอาหาร SEAFOOD Buffet
ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา


 view
รหัส : TW32
TW32 ไต้หวัน ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิว (XW) 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว


 view
รหัส : TW33
TW33 ไต้หวัน เที่ยว3 อุทยาน(อารีซัน ทาโรโกะ เหยหลิว) 5วัน4คืน(CI)
ไต้หวัน เที่ยว3 อุทยาน(อารีซัน ทาโรโกะ เหยหลิว)
อุทยานอารีซัน - ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – อุทยานทาโรโกะ –อุทยานหินอ่อน–น้ำฉางชุน -ถ้ำนกนางแอ่น- อุทยานเหยหลิ่ว – อุทยานหินล้านปี – รูปเศียรพระราชนี –เมืองเจียอี้ – เมนูเสี่ยวหลงเปาร้านดัง


 view
รหัส : TW40
TW40 ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติงหน้า 1/1
1