ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
About us

บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส จำกัด ทำธุรกิจงานบริการด้านการท่องเที่ยว โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านงานบริการมากว่า 20 ปี สามารถโทรปรึกษาออกแบบโปรแกรมฟรี ได้ที่ 090-6659972​ บริการต่างๆมีดังนี้

1. Tourism Services (บริการด้านการท่องเที่ยว) 

  • Quality Package Tour (แพ็คเก็จทัวร์คุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ)
  • Ticket booking (จองตั๋วเครื่องบิน)
  • Hotel booking (จองโรงแรม)
  • VISA (ทำวีซ่าการเดินทาง)

2. Organization Development Service  (บริการด้านกิจกรรมสร้างสรรค์องค์กร)

  • Training :  Seminar / Yearly Staff Party / Rally / Team Building 
  • Outing : Company yearly Trip (Domestic and Outbound)
  • CSR : CSR Activities trip (one day or two days with other trainings)

เราสร้างระบบให้ได้ประสิทธิภาพ เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรคือผู้ใช้ระบบ ดังนั้น ระบบและทีม จึงมีความสำคัญกับการดำเนินงานของเรา เนื่องจากการเดินทางเป็นบริการที่ต้องอาศัยไหวพริบ และ ปฏิภาณในการจัดการ นอกเหนือไปจากประสบการณ์ เพราะปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระบบการประสานงานที่รวดเร็วและชัดเจน จึงมีส่วนช่วยเหลือให้การเดินทางเป็นไปโดยราบรื่น เพราะ ความสุขของลูกค้า คือเป้าหมายของเรา”
นอกจากนั้น เรายังสร้างพันธมิตรทางการค้าให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น หลายปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน สามารถประเมินผลได้ 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัทฯได้รับจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้..

 

  

  

Thailand Tourism Standard ปี 2566-2568

 

  

Sustainable Tourism Acceleration Rating (ระดับ 5 ดาว) ปี 2566

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” แก่บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส จำกัด (Siamtogo) ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาว ในการประเมินจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating)

โครงการ STAR หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating คือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นการยกระดับต่อยอดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA โดยจะมีเกณฑ์การมอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของ STGs

STGs หรือ Sustainable Tourism Goals คือ มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

 

ทุกรางวัล คือ ความใส่ใจ...

    การนำพาธุรกิจบริการท่องเที่ยว จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานที่รอบคอบ กับพันธมิตรมากมาย ที่จะทำให้การดำเนินการราบรื่น และ เกิดปัญหาน้อยที่สุด เพราะตัวแปรในการดำเนินงาน เป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทำงาน ที่บางส่วนไม่ใช่บุคลากรในองค์กร เช่น ร้านอาหาร พนักงานเสริฟ โรงแรม ที่พัก ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจความควบคุมของ Siamtogo อย่าง 100% 

แล้วจะต้องทำอย่างไรให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาน้อยที่สุด ?

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ คือ ความท้าทายที่ทำให้สยามทูโกสร้างระบบควบคุมงานที่รอบคอบ รัดกุม และ วัดผลได้ มาอย่างต่อเนื่อง และยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงตลอดเวลา 
จากสถานการณ์ที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่ดี มาถึงวันนี้ ... บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดีย พลัส จำกัด สร้างระบบการควบคุมคุณภาพการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะการดูแลลูกค้าตลอดเส้นทาง เจ้าของกิจการไม่สามารถตามไปดูแลได้ทุกกรุ๊ป ระบบขั้นตอนของการมอบหมายงาน และ การเช็คคุณภาพงานมีความจำเป็น
    การบริการเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ คุณภาพของพนักงานที่ส่งไปดูแลมีความสำคัญมาก  เราให้การอบรม ฝึกหัด สร้างความเข้าใจ และ สำนึกรับผิดชอบ  เราออกแบบระบบ ให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าที่เดินทางกับสยามทูโก มีความสุขในการเดินทางอย่างเต็มที่
    นอกจากนั้น เราคัดเลือกไกด์ที่มีจริยธรรม เหมาะสมกับกรุ๊ปลูกค้า และ ส่งเสริมนโยบายการเดินทางอย่างรักษ์โลก เพื่อรักษาความสะอาดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราอีกนานๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้รถที่สภาพดี เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทาง การแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ไม่ทิ้งขยะไว้ที่ชายหาด และ ระวังเรื่องการดำน้ำ หรือการทำลายแนวปะการัง เป็นต้น
รางวัลที่ได้ จะไม่ได้ทำให้เราหยุดการพัฒนาการทำงาน เพราะ รางวัล ไม่ใช่หลักประกันว่า การทำงานต่อไปจะดีที่สุด แต่ รางวัล สำหรับ ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส คือ กำลังใจที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงว่า ความทุ่มเทที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่า และ เราขอยืนยันว่า เราจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางกับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านที่มาใช้บริการสยามทูโก ได้ความรู้ และ ความสุข จากการเดินทางได้มากที่สุด

ด้วยความขอบคุณ
ทัศนา สุวรรณกมล
กรรมการผู้จัดการ


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด