ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
Thailand Tourism Standard

รางวัล Thailand Tourism Standard ปี 2565
โดยมี กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

เครื่องหมาย “ช้างชูงวงเริงร่า” คือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้กับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
ดังนั้น เห็นสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่าที่ไหนจึงมั่นใจได้ว่าได้รับการบริการที่ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และมีความเป็นธรรมตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแน่นอน

 

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี2559
โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัล Tourism Business Standard Excellent Level 2015-1016

โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัล SMEs ดาวรุ่ง ประจำปี 2557

โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการมอบรางวัล

 

รางวัล รางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดีมาก ปี 2556 - 2558

โดยมี คุณอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นผู้มอบรางวัล