ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
KN04 Kanchanaburi Adventure 3D2Nicon  

รหัส : KN04
ราคาปกติ :  6,999.00      
ราคาพิเศษ :  6,400.00
ไฟล์เอกสาร : kn04.pdf
รายละเอียดย่อ :
*กาญจนบุรี
*วัดถ้ำเสือ
*Dinner Party
*กิจกรรมทางน้ำ
*เขื่อนศรีนครินทร์
*เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
*Thai classical Shows
*สะพานข้ามแม่น้ำแคว
รายละเอียดทั้งหมด :

KN01 Kanchanaburi Team Building 2D1N

ราคา 3,500 บาท/ท่าน

(สำหรับจำนวน 200 ท่าน)

กาญจนบุรี – วัดถ้ำเสือ – Dinner Party – กิจกรรมทางน้ำ – เขื่อนศรีนครินทร์
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 – ชมการแสดง – สะพานข้ามแม่น้ำแคว

วันแรก  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี – วัดถ้ำเสือ – Dinner Party

07.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น.     ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี บริการอาหารเช้า [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอยสูตรเด็ด By NANA] และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีตลอดการเดินทาง
10.30 น.    นำท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตัวองค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น ด้านล่างเป็นทุ่งนาเขียวขจี นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่างๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ มากมาย ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และยังมีวิหาร ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปและชื่นชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังภายใน 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านเรณู (มื้อที่ 2) สามารถเดินไปถ่ายรูปที่ น้ำตกไทรโยคน้อย ได้
16.00 น.    Check-in และรับ Welcome Drink เข้าที่พัก เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรี
16.30 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น พร้อม DINNER PARTY (มื้อที่ 3) และ Soft Drink + โซดา (มื้อที่ 4) พร้อมปาร์ตี้ (MC โดยทีมงาน Siamtogo) และสนุกสนานกับคาราโอเกะ โดยของรางวัล (ถ้ามี) ลูกค้าดำเนินการเอง
21.00 น.     ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  กาญจนบุรี – กิจกรรมทางน้ำ – เขื่อนศรีนครินทร์ – เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 – ชมการแสดง

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5) 
08.00 น.    สนุกสนานกับ กิจกรรมทางน้ำที่รีสอร์ท ไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น เรือคายัค,ห่วง Trampoline, Water park และสไลด์เดอร์ตัวใหม่สูง 5 เมตร
10.30 น.    เดินทางไป เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กั้นแม่น้ำแควใหญ่นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 ใน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ที่ บ้านต้นน้ำ (มื้อที่ 6)
14.00 น.     เดินทางไปยัง เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ ที่จะพาคุณไปหวนย้อนคืนอดีตอันหอมหวานของเมืองไทยในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 จำลองบ้านเรือน ตลาดร้านค้า พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายชุดไทย
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (Dinner and Thai classical Shows) ที่ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 (มื้อที่ 7)
19.00 น.    ชมการแสดง ทั้งหมด 8 ชุด ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ได้แก่ รำซัดชาตรี, ฟ้อนแพน, รำกินรีร่อน, การแสดงเชิดหุ่นคน, ลาวกระทบไม้, กระบี่กระบอง, เพลงรำภิรมย์พัชนี, โขน (ตอนยกรบ) 
21.30 น.    เดินทางกลับถึงที่พัก และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม  กาญจนบุรี – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กรุงเทพฯ

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8) 
08.30 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท กิจกรรมทางน้ำไม่ติดเครื่องยนต์ เช่น เรือคายัค, ห่วง Trampoline, Water park และสไลด์เดอร์ตัวใหม่สูง 5 เมตร
10.00 น.    Check-out ออกจากที่พัก
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านกานต์บุรี (มื้อที่ 9)
13.30 น.    นำท่านสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลก เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ทั้งเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร และกรรมกรเรือนหมื่น เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ไปสู่ประเทศพม่า ระยะทางยาวกว่า 415 กิโลเมตร ฝ่าป่าดงดิบที่รกชัฏ ทะลุผ่านภูเขาหิน เลียบเลาะริมหน้าผาสูงชันด้วยความยากลำบาก ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งต้องสร้างข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่ตำบลท่ามะขาม จึงเรียกว่า "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" ปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้ไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตก อำเภอไทรโยค ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดบริการเดินรถไฟเป็นประจำทุกวัน
15.00 น.    อำลากาญจนบุรี พาท่านแวะซื้อของฝากเป็นที่ระลึก
18.00 น.    เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 1 คัน จาก กรุงเทพฯ ถึง กาญจนบุรี (ไป-กลับ)     
2. ค่าห้องพัก เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค 2 คืน (พักคู่)
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ (อาหาร 8 มื้อ + Soft Drink 1 มื้อ), อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
4. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง
5. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพและเจ้าหน้าที่ Siamtogo บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง    
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณี เสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าคาราโอเกะ 1 ครั้ง
8. ค่ากิจกรรมทางน้ำที่ เลค เฮฟเว่น
9. ค่าชมการแสดง 8 ชุด 1 ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. วงดนตรีสดพร้อมนักร้อง
6. ค่าชุดไทยเข้าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124
7. ประกันภัยการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่อายุผู้เดินทางเกินอายุ 76 ปี ขึ้นไป
8. กิจกรรมนอกเหนือจากโปรแกรม เช่น Banana Boat, Jet ski
9. กิจกรรมล่องแพเปียก 1 ครั้ง

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :