ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
HH03 Hua Hin Outing By Siamtogo 2D1Nicon  

รหัส : HH03
ราคาปกติ :  4,999.00      
ราคาพิเศษ :  4,200.00
ไฟล์เอกสาร : hh03.pdf
รายละเอียดย่อ :
*หัวหิน
*Swiss Sheep Farm
*วัดห้วยมงคล
*Dinner Party
*Karaoke
*เพลินวาน
*แวะซื้อของฝาก
รายละเอียดทั้งหมด :

HH03 Hua Hin Outing By Siamtogo 2D1N

ราคา 4,200 บาท/ท่าน

(สำหรับจำนวน 80 ท่าน)

หัวหิน – Swiss Sheep Farm – วัดห้วยมงคล
Dinner Party - Karaoke – เพลินวาน - แวะซื้อของฝาก

วันแรก  กรุงเทพฯ – หัวหิน – Swiss Sheep Farm – วัดห้วยมงคล - Dinner Party - Karaoke

07.30 น.     พร้อมกัน ณ ….กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น.     ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หัวหิน บริการอาหารเช้า [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอยสูตรเด็ด By NANA] และเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีตลอดการเดินทาง
10.30 น.    เดินทางถึง Swiss Sheep Farm ฟาร์มแกะชะอำ ฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี จะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนฟูหนานุ่มนับสิบตัวในบรรยากาศฟาร์มแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขาแห่งความรัก ที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ฟาร์มแบบยูโรคันทรี มีสนามหญ้าเขียวๆ รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อีกทั้งหนุ่มนักถ่ายกับสาวนักโพสต์ก็ไม่ควรพลาด เพราะที่นี่มีมุมเก๋ๆ สวยๆ ให้เลือกถ่ายรูปมากมาย
11.20 น.    เดินทางถึง หัวหิน
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านเปลญวน (มื้อที่ 2)
 12.40 น.   แวะซื้อของฝาก
14.00 น.    เดินทางถึง วัดห้วยมงคล นมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดห้วยมงคลที่ไม่ว่าใครผ่านมาต้องแวะไหว้เพื่อเป็นสิริงมคลในชีวิต บริเวณรอบๆ องค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบและเห็นเทือกเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดนไทย-สหภาพเมียนม่าร์
16.00 น.    Check-in และรับ Welcome Drink ที่ Blue Wave Hotel Hua Hin
16.30 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในโรงแรม เช่น สระว่ายน้ำ
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น พร้อม DINNER PARTY กับ Theme.... (มื้อที่ 3) Soft Drink +โซดา (มื้อที่ 4) พร้อมปาร์ตี้ (MC โดยทีมงาน Siamtogo) สนุกสนานกับ คาราโอเกะ โดย ของรางวัล (ถ้ามี) ลูกค้าดำเนินการเอง
21.00 น.    ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  หัวหิน – เพลินวาน - กรุงเทพฯ

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 
08.30 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ
11.00 น.    Check-out ออกจากที่พัก
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านเจ๊เขียวซีฟู้ด (มื้อที่ 6)
13.00 น.    เดินทางถึง เพลินวาน มีลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุคที่มีชีวิต (Eco Vintage Village) ที่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายขนมร้านเหล้าในสมัยก่อน รูปแบบของหมู่บ้านนี้จะร้านค้าที่ทำจากไม้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงพ.ศ.2499 อีกครั้งเป็นสถานที่ที่เน้นการขายอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพนักงานซึ่งจะเป็นของที่ใช้จริงในสมัยนั้นแต่ที่โดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นก็คือข้าวของที่นี่สามารถซื้อขายได้จริงไม่ใช่แค่ตั้งโชว์เหมือนพิพิธภัณฑ์
13.30 น.    อำลาหัวหิน แวะซื้อของฝาก
18.00 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 คัน จาก กรุงเทพฯ ถึง หัวหิน (ไป-กลับ)
2. ค่าห้องพัก Blue Wave Hotel Hua Hin 1 คืน (พักคู่)  
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ (อาหาร 5 มื้อ + Soft Drink 1 มื้อ), อาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
4. ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง
5. ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพและเจ้าหน้าที่ Siamtogo บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง    
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าคาราโอเกะ 1 ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ    
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ค่าวิทยากรสัมมนา
6. ค่าวงดนตรีสด+นักร้อง
7. ค่าประกันภัยการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่อายุผู้เดินทางเกินอายุ 76 ปี ขึ้นไป

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :