ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
IN15 จัยปูร์ อัครา ทัชมาฮาล ( FD) 5วัน3คืน  

รหัส : IN15
ไฟล์เอกสาร : in15.pdf
รายละเอียดย่อ :
อินเดีย – มหานครสีชมพู – จัยปูร์ – ป้อมแอมเบอร์ – พร ะราชวังแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลส (CITY PALACE) - อัครา – ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) – อัคราฟอร์ท – วัด Birla – พิพิธภัณฑ์ Albert Hall , Jantar Mantar
รายละเอียดทั้งหมด :

IN15 จัยปูร์ อัครา ทัชมาฮาล ( FD) 5วัน3คืน

พิเศษเพียง 17,999 บาท/ท่าน

อินเดีย – มหานครสีชมพู – จัยปูร์ – ป้อมแอมเบอร์ – พร ะราชวังแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลส (CITY PALACE) - อัครา – ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) – อัคราฟอร์ท – วัด Birla – พิพิธภัณฑ์ Albert Hall , Jantar Mantar

วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง-จัยปูร์
 

16.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาร์เตอร์ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยดูแล และอำนวยความสะดวก

18.00 น. เดินทางโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD130  สู่เมืองชัยปุระ (เวลาที่อินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง)

20.55 น.  เดินทางถึงเมืองชัยปุระ  หรือ เมืองจัยปูร์ นครสีชมพูประตูสู่ราชสถาน เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน)  เมืองท่องเที่ยวสำคัญของรัฐราชสถาน และความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมีประวัติศาตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง มหานครสีชมพู  เดินทางไปยังโรงแรมเพื่อเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2   จัยปูร์-ป้อมแอมเบอร์ -พระราชวังแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลส

7.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    

เดินทางไปเยี่ยมชมป้อมแอมเบอร์  (Amber Fort) และพระราชวังแอมเบอร์  พระราชวังแห่งนี้เป็นปราสาทสูงใหญ่บนยอดเขาสูง ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนวป้อมปราการที่มีกำแพงเมืองทอดยาวเลื้อยคดเคี้ยวไปตามแนวเขา ว่ากันว่ากำแพงเมืองยาวกว่า 13 กิโลเมตร มองเผินๆ ก็นึกถึง กำแพงเมืองจีนได้เหมือนกัน  พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ที่ 1 แห่งกองทัพพระเจ้าอัคบาร์ ราชวงศ์โมกุล เป็นป้อมปราการหินทรายแดงที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานของทั้งโมกุล(อิสลาม) และ ฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัว  จากนั้นกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม ไปเยี่ยมชม ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้าง ขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ …  และแหล่งช้อปปิ้งที่ตลาดเปิด

กลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  จัยปูร์-อัครา

7.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมและดำเนินการไปยังอัครรา เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮินดูสถาน"  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย ถึงโรงแรม และเช็คอิน  

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารกลางวัน

ไปเที่ยวชมความงามของทัชมาฮาลมรดกโลก ทัชมาฮาล TAJ MAHAL อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมันท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง" พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนำพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสียิ่งนัก ครั้นในปี พ.. 2174 (.. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้น  พระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 การสิ้นพระชนม์ของ พระมเหสีทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยู่ถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์ และอัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์จะฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่เป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยมมุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์จะฮาน ถูกคุมขังเอาไว้และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ  หลังจากนั้นไปช็อปปิ้ง

กลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4  อัคกรา-จัยปูร์ 

7.00น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เช็คเอาท์โรงแรมและเดินทางกลับไปยังเมือง จัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชัยปุระ  จากนั้นแวะไปที่วัด Birla พิพิธภัณฑ์ Albert Hall , Jantar Mantar เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

21.45 น.  เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD131

วันที่ 5  จัยปูร์-ดอนเมือง

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ   

วันที่ 6  เดลี – กรุงเทพฯ
 

04.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดย ทีมงาน Siamtogo ส่งทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

เดินทางวันที่ 15-19พ.ค.2561   ราคา 17,999 บาท

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ

- โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว จานวน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

- อาหารตามรายการและน้าดื่มค่ารถนาเที่ยวตามโปรแกรม

- ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น

- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD /วัน/ท่าน รวม 4 วัน 20 USD / ลูกค้าหนึ่งท่าน และ ค่าทิปหัวหน้า ทัวร์ไทยวันละ 200 บาท รวม 5 วัน 1000 บาท

• ค่าทิปพนักงานบริการต่าง เช่น พนักงานยกกระเป๋า, ค่าเข้าห้องน้า ฯลฯ

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น

• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ามันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าธรรมเนียมในการทาวีซ่าประเทศอินเดีย (ปกติ) สาหรับหนังสือเดินทางไทย 2,600 บาท

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้าหนักเกินพิกัดที่สายการบินกาหนด

• ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ

• เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทาวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทาการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ใช้ได้อย่างน้อย 2 หน้า

- สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน

- แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการขอวีซ่า (บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2*2 นิ้วเท่านั้น โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใช้จานวน 2 รูป หากรูป ไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า

หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดาเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่าและค่าดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง**

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :