ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
N59 Local Experience@Phuket Old Town 2D1N (รถตู้)icon  

รหัส : N59
ราคาปกติ :  6,999.00      
ราคาพิเศษ :  5,500.00
ไฟล์เอกสาร : n59.pdf
รายละเอียดย่อ :
*ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
*Workshop หมี่ฮกเกี้ยน ขนมเต่า
*Woo Gallery & Boutique Hotel
*โรงตีเหล็ก
*i46 Old Town
*การแสดงกู่เจิง
*ชิโนโปรตุกีส
*ชุมชนประมงบ้านบางโรง
*สวนสับปะรด
*สวนยาง
*ธนาคารปู ปล่อยปูม้าไข่นอก
*กิจกรรมในสวนมะพร้าว ขนมครก/ขนมโค
รายละเอียดทั้งหมด :

N59 Local Experience@Phuket Old Town 2D1N (รถตู้)

โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เริ่มต้นที่ภูเก็ต

จำนวน 8 ท่าน เดินทางทุกวัน

(ตามมาตรฐาน New Normal)

ราคา 5,500 บาท/ท่าน

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - Workshop หมี่ฮกเกี้ยน ขนมเต่า - Woo Gallery - โรงตีเหล็ก
i46 Old Town - การแสดงกู่เจิง - ชิโนโปรตุกีส - ชุมชนประมงบ้านบางโรง
เพนท์กระเป๋าบาบ๋าย่าหยา - สวนสับปะรด - สวนยาง - ธนาคารปู - กิจกรรมในสวนมะพร้าว

วันแรก  ภูเก็ต - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - Workshop หมี่ฮกเกี้ยน ขนมเต่า - Woo Gallery - โรงตีเหล็ก     Workshop สาธิตตีเหล็ก - i46 Old Town - การแสดงกู่เจิง - ชิโนโปรตุกีส

......... น.            พร้อมกัน ณ สนามบิน......... (ลูกค้าดำเนินการเอง)

10.00 น.            รถตู้รอรับที่ สนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่ Siamtogo คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (มาตรฐาน SHA+)

10.30 น.            Check-in เข้าพักที่ The Sis Kata Resort (4.5 ดาว) โรงแรมตั้งอยู่บนเนินเขา ไม่ไกลจากหาดกะตะ

11.00 น.            ออกจากโรงแรมที่พัก และนำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่รุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่ พร้อมร่วมแต่งกายด้วย ชุดบาบ๋าย่าหยา เป็นการแต่งกายของคนภูเก็ตเมื่อสมัยร้อยกว่าปี ซึ่งเป็นการผสมผสานของหลายชนชาติออกมาอย่างสวยงาม

11.30 น.            สนุกสนานกับกิจกรรม Workshop ผัดหมี่ฮกเกี้ยน อาหารพื้นเมืองดั้งเดิมของภูเก็ตโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ต ซึ่งมีฝีมือในเรื่องการทำอาหาร

11.45 น.            ร่วมกิจกรรม Workshop ขนมเต่าอังกู๊ (ขนมเต่าแดง) ขนมมงคลรูปเต่าของชาวจีนซึ่งมีความหมายว่า มีอายุยืนยาวดังเช่นเต่า

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน (ผัดหมี่ฮกเกี้ยน+ขนมเต่าอังกู๊) (มื้อที่ 1)

13.00 น.            เดินทางถึง Woo Gallery & Boutique Hotel โดยมีวิทยากรเจ้าของบ้านเป็นผู้บรรยายเรื่องราวความเป็นมา ไม่เพียงเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมแนวชิโนโปรตุกีสที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ยังได้พบกับเรื่องราวอันน่าประทับใจของลูกหลานผู้ตั้งใจอนุรักษ์บ้านของบรรพบุรุษแห่งนี้ไว้ให้เป็นพยานแห่งกาลเวลาอีกด้วย

13.30 น.            เดินทางถึง โรงตีเหล็กไต่สุ้นอั้น โรงตีเหล็กด้วยมือที่เหลือเป็นแห่งสุดท้ายบนถนนดีบุก อดีตย่านเหมืองแร่ และร่วมกิจกรรม Workshop สาธิตการตีเหล็ก

14.00 น.            เดินต่อมายัง บ้านขุนนิเทศจีนารักษ์ (i46 Old Town) ชมความเก่าแก่ของบ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 80 ปี

14.30 น.            รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่มเสิร์ฟเป็นชุดคู่กับขนมพื้นเมืองของภูเก็ตทั้งขนมสดและขนมแห้งหลากหลาย ชื่นชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต พร้อมชมการแสดงกู่เจิงจากคุณแอนนี่ นางฟ้ากู่เจิง

15.00 น.            นำท่านชมตึกเก่าที่มีอายุมากกว่า 150 ปี รวมถึงสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และถนนถลาง ที่ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าของชาวจีนที่อพยพมาอยู่ภูเก็ตและเป็นย่านศูนย์กลางการค้าของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน นอกจากนี้บริเวณโดยรอบมีร้านอาหาร คาเฟ่ Street Art ซึ่งเป็นพิกัด ที่นิยมในการถ่ายรูปสวยๆในย่านเมืองเก่าด้วย

18.30 น.            รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหารตู้กับข้าว (มื้อที่ 2)

                        เมนูอาหาร : ข้าวตังหน้าตั้ง / ทอดมันปลา / คั่วกลิ้งคอหมูย่าง / แกงส้มปลากะพงใส่สับปะรด / น้ำพริกกุ้งเสียบ / หมูฮ้องภูเก็ต / ปลากะพงทอดน้ำปลา (ตัว) / กุ้งผัดกะปิสะตอ / ข้าวสวย / ผลไม้ตามฤดูกาล / น้ำดื่ม

20.30 น.            เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก     The Sis Kata Resort

วันที่สอง  ภูเก็ต - ชุมชนประมงบ้านบางโรง - เพนท์กระเป๋าบาบ๋าย่าหยา - สวนสับปะรด - สวนยาง - ธนาคารปู ปล่อยปูม้าไข่นอก - กิจกรรมในสวนมะพร้าว ขนมครก/ขนมโค - กรุงเทพฯ

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า (ABF) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.30 น.            เก็บสัมภาระ และ Check-out ออกจากที่พัก

08.40 น.            เจ้าหน้าที่รับท่านจากโรงแรมที่พัก เดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิต ยลเสน่ห์ชุมชนบ้านบางโรง

09.30 น.            เดินทางถึง ชุมชนประมงบ้านบางโรง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ป้าคอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งบนเกาะภูเก็ตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทางตอนเหนือของเกาะ มีสภาพพื้นที่เป็นปากอ่าวที่อุดมไปด้วยป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองชื่อว่าเมืองถลาง ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีอายุ 200 กว่าปี โดยชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทางการเกษตร ยางพารา ไร่สับปะรด เลี้ยงสัตว์ และประมงพื้นบ้าน

09.45 น.            ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ แนะนำชุมชน ฟังบรรยาย และเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้

09.55 น.            รับ Welcome Drink (อัญชัน/เสาวรส) และขนมพื้นเมือง

10.00 น.            กิจกรรม Workshop เพนท์กระเป๋าบาบ๋าย่าหยา และสามารถนำกลับเป็นที่ระลึกได้ท่านละ 1 ใบ

10.45 น.            นำทานเยี่ยมชมอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมสวนสับปะรด ชิมน้ำสับปะรด และสับปะรดสดๆ พร้อมเจ้าหน้าที่บรรยาย ของดี ของเด่น มีมานานปลูกที่อื่นไม่อร่อยเท่าที่ภูเก็ต เรียนรู้การปลูก ตัด ปอก แปรรูปสับปะรดภูเก็ตหรือย่าหนัดภูเก็ต ชิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดในสวน ลักษณะเฉพาะตัวของสับปะรดภูเก็ต คือ มีรสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และการที่สับปะรดภูเก็ตมีผลขนาดเล็กและมีแกนผลที่กรอบมากทำให้มีเสน่ห์เฉพาะตัว คือหลังจากปอกเปลือกออกแล้ว สามารถรับประทานได้หมดทั้งผล ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก

11.00 น.            สนุกสนานกับกิจกรรมย่างสับปะรดทานด้วยเตาถ่าน

11.15 น.            ร่วมทำกิจกรรม Workshop กรีดยางพารา และศึกษาการทำยางแผ่น

11.45 น.            เดินทางถึง ธนาคารปูตำราอนุรักษ์ฉบับชาวบ้าน ชุมชนประมงเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายดั้งเดิมเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธนาคารปู ตัวอย่างการสร้างอาชีพเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริและการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ลดน้อยลงไปมากเนื่องจากถูกกว้านซื้อไปหมด และร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปูม้าไข่นอกหรือลูกปูสู่ท้องทะเล เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั้งยืน ด้วยวิธีการนี้จะทำให้ชาวประมงมีปูม้าให้จับได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มลูกพันธุ์ปูม้าในธรรมชาติ

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ที่ แพลอยน้ำ ในป่าโกงกาง (ขึ้น-ลงตามสภาพน้ำทะเล จากคลองบางโรง) (มื้อที่ 4)

                        เมนูแนะนำ (สำหรับคนไทย) : *พิเศษ สาหร่ายพวงองุ่น และขอแนะนำ สาหร่ายเม็ดพริก

    1) แกงส้มปลายอดมะพร้าว
    2) กุ้งผัดน้ำมะขามเปียกสูตรโบราณ
    3) ผัดผักเหลียงใส่ไข่
    4) ชุดน้ำพริกกุ้งเสียบ (ผักจากชุมชน)
    5) ข้าวสวย
    6) น้ำเปล่า , น้ำอัดลม
    7) โอ๊ะเอ๋ว

13.00 น.            กิจกรรมในสวนมะพร้าว ทั้งดื่มกาแฟสด สอย ปอก ขูดมะพร้าว และคั้นกะทิ

13.30 น.            เลือกทำ Workshop ขนมครก หรือขนมโค

14.00 น.            ออกเดินทางไปยังสนามบินภูเก็ต นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝากพื้นเมืองและของที่ระลึก ที่ ร้านคุณแม่จู้

15.30 น.            เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องเช็คอิน (เผื่อเวลา 3 ชม.)

……. น.            เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo ส่งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ธ.ค.64
6 ท่าน ราคา 6,500 บาท/ท่าน
8 ท่าน ราคา 5,500 บาท/ท่าน
(ราคานี้ต้องจองภายในวันที่ 30 พ.ย.64 เท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 1 คัน (มาตรฐาน SHA Plus+) ตลอดทริปที่ภูเก็ต
 • ค่าห้องพัก Sis Over The Stella Pool (Twin Sharing) The Sis Kata Resort 1 คืน (พักคู่) (มาตรฐาน SHA Plus+)
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ เครื่องดื่ม และอาหารว่างตามระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม และค่าทัวร์ต่าง ๆ 
 • ค่ากิจกรรมชุมชนบ้านบางโรง, การปลูกและทำสวนสับปะรด, กิจกรรมปล่อยปูม้าไข่นอก
 • กิจกรรมในสวนยาง สวนมะพร้าว, การทำขนมครก/ขนมโค ยลเสน่ห์ธรรมชาติป่าโกงกาง
 • ค่า Workshop+มื้อกลางวัน หมี่ฮกเกี้ยน ขนมเต่า 1 ครั้ง, Workshop สาธิตการตีเหล็ก 1 ครั้ง
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Woo Gallery, ของว่างที่ i46 Old Town พร้อมชมการแสดงกู่เจิง 1 ครั้ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 500,000 (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 (กรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ไป-กลับ) *กรณีไฟล์ท Delayed จะไม่มีการคืนเงิน
 • ค่าเช่าชุดบาบ๋ายาหยา (ประมาณ 350 บาท/ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • คนท้อง , คนผ่าตัดหลัง, คนเป็นโรคหัวใจ, ผู้สูงวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่แนะนำให้ใช้บริการกับเรือสปิดโบ๊ท

 

หากมีข้อสงสัย,
ต้องการเดินทางในช่วงอื่นๆ,
เพิ่มพักเดี่ยว หรือมีเด็กร่วมเดินทาง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล :  *
Email :
Line ID :
เบอร์ติดต่อ :  *
ที่อยู่ :
รหัสโปรแกรม :  *
วันเดินทาง - ไป :  *
วันเดินทาง - กลับ :  *
จำนวนผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่) :  *
จำนวนผู้เดินทาง(เด็ก) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :