ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาโปรแกรมทัวร์


  [Help]
dot
dot
Program tour
dot
Korea Japan tour ทัวร์เกาหลี ญี่ปุ่น
Taiwan tour ทัวร์ไต้หวัน
Hong Kong tour ทัวร์ฮ่องกง
Singapore tour ทัวร์สิงคโปร์
C L M V  tour ทัวร์CLMV
China tour ทัวร์จีน
European tour ทัวร์ยุโรป
India tour ทัวร์อินเดีย
America tour ทัวร์อเมริกา
Russia tour ทัวร์รัสเซีย
Middle East tour ทัวร์ตะวันออกกลาง
England tour ทัวร์อังกฤษ
Australia tour ทัวร์ออสเตรเลีย
Domestic tour ทัวร์ในประเทศ
Seminar&Training&CSR อบรมสัมมนา
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 3 รายการ

 view
รหัส : TW02
TW02 ไต้หวัน หนานโถว ไหว้พระ 5 วัด 4D3N (CI)
*เกาสง
*เจดีย์มังกรเสือ
*วัดฉือจี้
*วัดฝอกวงซัน
*หนานโถว
*ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
*วัดพระถังซัมจั๋ง
*วัดเหวินอู่
*ตึกไทเป 101
*ซีเหมินติง
*วัดหลงซาน
*วัดสิงเทียนกง


 view
รหัส : TW05
TW05 ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิว 4วัน3คืน (VZ)
*ไทเป
*อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
*อุทยานเหย่หลิ่ว
*เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
*ตึกไทเป 101
*วัดหลงซาน
*ร้านเครื่องสำอางค์
*ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
*หนานโถว
*ทะเลสาบสุริยันจันทรา
*วัดพระถังซัมจั่ง
*วัดเหวินหวู่


 view
รหัส : TW06
TW06 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน 5วัน4คืน (VZ)
*นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
*ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
*วัดโฝวกวงซันความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
*ชิมช้อป ณ ตลาดหลิ่วเหอฟ่งเจี่ยและซีเหมินติง
*พิเศษปลาประธานาธิบดี
*เสี่ยวหลงเปาและชาบูชาบู
*ฟรี WIFI บนรถ
*มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


หน้า 1/1
1